Arbejdsmiljø & Sikkerhed

"En sund sjæl i et sundt legeme"...

Vi sætter fokus på arbejdsmiljøforhold, der giver brugeren en sikker og ergonomisk rigtig arbejdsdag! Logitrans-produkterne er designet, så de kan tilpasses den enkelte bruger og arbejdssituation.