Fortsat fremgang...

Fortsat fremgang hos Logitrans i Ribe…

”Med et resultat før skat på 7 mill. DKK, kan man jo næsten ikke tillade sig at være utilfreds”, siger Gitte Kirkegaard, CEO hos Logitrans A/S. ”Ikke desto mindre, lever vi ikke op til vores mål på bundlinjen i år, og det kan vi selvfølgelig ikke være tilfredse med. Resultatet ligger da også et par millioner under resultatet i 2016. Det er især negative valutaændringer på CNY og USD, der er årsag til afvigelsen i forhold til sidste år. Det er en faktor, som vi desværre ikke selv har indflydelse på”, fortsætter Gitte, ”men som alligevel påvirker vores regnskab væsentligt, og i år er det desværre i en negativ retning”.

”Vores omsætning har i år heller ikke været på det forventede niveau. Vi endte på 8,5% under vores budget, men opnåede dog en lille vækst i forhold til 2016 på 3%. Det er især omsætningen i USA, der i år ikke har levet op til forventningerne. Omsætningen på de store europæiske markeder har enten være status quo eller stigende i forhold til sidste år”, fortsætter Gitte Kirkegaard.

Selvom resultat i år ikke lever helt op til forventningerne, bringer det meget positive og flotte resultat alligevel glæde hos både ejere og medarbejdere. En god bundlinje danner grobund for en endnu hurtigere og bedre udvikling af virksomheden. Og netop udviklingen af virksomheden har både Gitte og hendes søster Dorte fokus på. Logitrans-koncernen består af hovedkontoret i Ribe, en produktionsvirksomhed i Kina samt et salgskontor i Chicago. Alle tre enheder har igen i år bidraget positivt til årets resultat.

”Vi forsøger hele tiden at være foran og følge med i de mange nye trends i markedet. I 2018 vil det helt store fokus være digitalisering. Det gælder alle områder i virksomheden - lige fra tilstedeværelse på de sociale medier til robotteknologi”, siger Gitte Kirkegaard.

”Vi ved af erfaring, at nye og gode produkter bringer os ind hos store kunder, og derfor forsøger vi hele tiden at være de førerende inden for vores branche. Vi har inden for det sidste år udviklet to nye og rigtig gode produkter, som allerede er blevet en succes”, afslutter Gitte Kirkegaard.

Derfor er der heller ikke skruet ned for forventningerne til 2018, hvor Logitrans forventer en stigning i omsætningen på 10% i forhold til 2017.

”Vi får ofte at vide fra besøgende fra nær og fjern, at atmosfæren og stemningen hos Logitrans er noget helt særligt. Her bliver man altid mødt med glade smil, og den medmenneskelige kultur er gennemsyret i hele organisationen. Det er medarbejderne, der hver især, på deres egen måde, bidrager til en god arbejdsplads. En god kultur og en positiv energi og atmosfære er altafgørende for, at en virksomhed kan få succes, og derfor er det også en kæmpestor ære for mig, når jeg konstant hører om vores positive og meget dygtige og omhyggelige medarbejdere, som hver især bidrager positivt til udviklingen af vores virksomhed”, siger Gitte Kirkegaard, som hermed sender en stor tak afsted til samtlige medarbejdere i koncernen.

Virksomheden beskæftiger 75 medarbejdere i Danmark, 55 på fabrikken i Kina og 5 i USA. Halvdelen af omsætningen produceres i Danmark. Især rustfri produkter, kundetilpassede produkter og små seriestørrelser laves i Danmark, mens større serier og mindre komplekse produkter produceres på fabrikken i Kina.